Μαιευτικό & Γυναικολογικό Ιατρείο
AURORA clinic

Εγκυμοσύνη Υψηλού Κινδύνου
Γυναικολογική Ενδοκρινολογία
Θεραπείες Γονιμότητας
Παθολογία τραχήλου - Κολποσκόπηση
Ενδοσκοπική Χειρουργική

Η πρόοδος της ιατρικής τεχνολογίας έχει βελτιώσει δραστικά τον τρόπο με τον οποίο εκτελούνται οι γυναικολογικές επεμβάσεις. Οι παραδοσιακές μεγάλες τομές στο δέρμα της κοιλιάς δεν είναι πλέον αναγκαίες για την εκτέλεση των επεμβάσεων (με πιθανή εξαίρεση τη χειρουργική θεραπεία καρκίνου των γυναικολογικών οργάνων). Οι περισσότερες επεμβάσεις εκτελούνται πια διαμέσου μικρών οπών (μερικών χιλιοστών) και τη χρήση ειδικών εργαλείων και οπτικών συστημάτων (ενδοσκοπική μέθοδος). Τα πλεονεκτήματα αυτών των νέων μεθόδων είναι τόσα, ώστε να τις καθιστούν πια τη προτιμότερη επιλογή σε γυναικολογικά προβλήματα που απαιτούν χειρουργική θεραπεία.

* Ο πόνος μετά την επέμβαση είναι ελάχιστος και η ανάρρωση ταχεία
* Η παραμονή στο νοσοκομείο είναι μικρή (μερικές ώρες ή μια μέρα)
* Το αισθητικό αποτέλεσμα είναι άριστο
* Η επούλωση στο εσωτερικό της κοιλιάς είναι καλύτερη (αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τις γυναίκες που επιθυμούν να μείνουν έγκυες στο μέλλον)

Οι ενδοσκοπικές επεμβάσεις είναι εξίσου ασφαλείς με αυτές που γίνονται με μεγάλες τομές, εφόσον ο γιατρός έχει την ανάλογη εκπαίδευση και εμπειρία.

Ο Δρ. Παπαθανασίου εκτελεί τις παρακάτω ενδοσκοπικές επεμβάσεις:

Για πολύποδες ή διάφραγμα της μήτρας
Υστεροσκοπική αφαίρεση πολύποδα ή διατομή διαφράγματος

Για ινομυώματα της μήτρας
Υστεροσκοπική αφαίρεση ινομυώματος (μέσω του κόλπου)
Λαπαροσκοπική αφαίρεση ινομυώματος (μέσω της κοιλιάς)

Για τις σάλπιγγες
Λαπαροσκοπική διάνοιξη αποφραγμένων σαλπίγγων
Υστεροσκοπική σηραγγοποίηση αποφραγμένων σαλπίγγων
Λαπαροσκοπική αφαίρεση καταστραμένων σαλπίγγων (υδροσαλπίγγων)
Λαπαροσκοπική αφαίρεση εξωμητρίου εγκυμοσύνης

Για τις ωοθήκες
Λαπαροσκοπική αφαίρεση κύστης ωοθήκης
Λαπαροσκοπική αφαίρεση κύστης ενδομητρίωσης
Λαπαροσκοπική διαθερμία πολυκυστικών ωοθηκών
Λαπαροσκοπική αφαίρεση ωοθήκης/σάλπιγγας

Για την πύελο
Λαπαροσκοπική θεραπεία διάχυτης ενδομητρίωσης
Λαπαροσκοπική λύση συμφύσεων


Ο Δρ. Παπαθανασίου εκτελεί επίσης τις παρακάτω γυναικολογικές επεμβάσεις:

* Επεμβάσεις στον τράχηλο (loop excision, κωνοειδή εκτομή)

* Επεμβάσεις στη μήτρα, τις ωοθήκες, τις σάλπιγγες και την πύελο με παραδοσιακή τομή

* Τοποθέτηση ταινίας στον κόλπο για θεραπεία ακράτειας ούρων

* Διόρθωση πτώσης γυναικολογικών οργάνων από τον κόλπο

* Πλαστική σμίκρυνση χειλέων του αιδοίου (σε περιπτώση μονόπλευρης ή αμφοτερόπλευρης υπερτροφίας των εξωτερικών χειλέων)

* Μικρές γυναικολογικές επεμβάσεις (απόξεση, διακοπή, διάνοιξη Βαρθολίνειου αδένα, υστεροσκόπηση, λαπαροσκόπηση)

Ηρακλείτου 4, Κολωνάκι, Αθήνα 10673   Τηλ.: 698 2974124   Fax: 210 3642347